Ons skrywers

Besigtig alles

Articles by Philip Yancey

Waarom ly?

Jesus het geleer dat God se gesigspunt ten opsigte van die wêreld ten gunste is van diegene wat onderdruk word. Hierdie lering word ook duidelik uit die Bergpredikasie. Jesus sê onder andere: “Baie wat eerste is, sal laaste wees” (Matteus 19:30; Markus 10:31; Lukas 13:30). Hy sê ook: “Elkeen wat nederig is, sal verhoog word” (Lukas 14:11;18:14). Waarom sou God…

om aangetrokke tot God te wees

Ek het so baie by Broer Lawrence geleer ten opsigte van bewustheid van God. Hy was ’n kok in ’n 17de eeuse klooster en het ’n boek geskrywe met die titel, The Practice of the Presence of God. Hy noem in sy boek praktiese maniere waarop jy gedurende die loop van die dag “jou hart aan die Here kan offer,”…

Die reddingsbesigheid

Ek woon in Chicago en gevolglik hou ek van bergklim. Oor naweke in die somer sien ek dikwels amateur bergklimmers wat geen idee het wat bergklim regtig behels nie. In kortbroeke en sandale, T-hemde en met ’n enkele waterbottel pak hulle so teen tienuur soggens die roete aan. Hulle het geen kompas, geen kaart en niks om hulle teen reënweer…

insidente Van god

Die normale wyse waarop die Here gewoonlik voorsien, is in en deur die skepping self en nie ten spyte daarvan nie. Om hierdie rede is dit soms moeilik om alle antwoorde op gebed met sekerheid vas te stel. “Slegs die geloof bevestig die skakel,” skryf C. S. Lewis. “Proefondervindelik kan dit nie bewys word nie.” Ons glo dus dat ’n…

God is lief vir bywoorde

Die Puriteine wou alles in die wêreld met God verbind en sodoende die heilige en die sekulêre byeenbring. Hulle het ’n gesegde gehad wat so lui: “God is lief vir bywoorde; Hy gee nie om hoe goed iets is nie, maar hoe goed dit gedoen word.” Bywoorde beskryf werkwoorde – woorde wat ons optrede uitbeeld. Die gesegde van die Puriteine…

God is lief vir bywoorde

Die Puriteine wou alles in die wêreld
met God verbind en sodoende die
heilige en die sekulêre byeenbring. Hulle
het ’n gesegde gehad wat so lui: “God is
lief vir bywoorde; Hy gee nie om hoe
goed iets is nie, maar hoe goed dit gedoen
word.” Bywoorde beskryf werkwoorde –
woorde wat ons optrede uitbeeld. Die
gesegde van die Puriteine…

Die Here Praat

Die boek Job verstrek bykans elke argument rondom die vraag oor pyn in die wêreld, tog lyk dit nie of die stryery Job veel baat nie. Hy is eerder in ’n verhoudingskrisis gewikkel as in ’n geloofskrisis. Kan hy God vertrou? Daar is iets wat Job bo alles begeer: die verskyning van die een Persoon wat sy miserabele lot kan…

Die Stilte Verbreek

Aan die einde van die Ou Testament lyk dit of God wegkruip. Vir vier eeue het die Jode gewag en gewonder. Dit wou voorkom asof God passief en onbetrokke gestaan het teenoor Sy volk en doof was vir hulle gebede. Net een hoop het oorgebly: die antieke belofte van ’n Messias. Op daardie belofte het die Jode alle hoop geplaas.…

Die Goeie Aarde

Die Apollo 8 ruimtevaarder Bill Anders en sy bemanning, was maar baie teleurgesteld toe hulle die maanlandskap in 1968 sien en het dit as spookagtig, bar en onaantreklik beskryf. Maar toe maak die manne beurte om Genesis 1:1-10 voor te lees terwyl die wêreld toekyk. Nadat kommandeur Frank Borman vers 10 “En God het gesien dit is goed” gelees het,…

Gemeenskapsbou

’n “Gemeenskap” is die plek waar die persoon waarmee jy die minste wil saamlewe leef, sê Henri Nouwen. Dikwels omring ons onsself met die mense waarmee ons die graagste wil leef, hetsy ’n klub of ’n kliek, maar nie ’n gemeenskap nie. Enigeen kan ’n klub stig; maar dit neem genade, gesamentlike visie en harde werk om ’n gemeenskap tot stand te…