Ons skrywers

Besigtig alles

Articles by Anne Cetas

Vyfvingergebede

Gebed is ’n gesprek met God, nie ’n formule nie. Tog voel dit soms asof ons ’n “metode” nodig het om nuwe lewe in ons gebede te blaas. Ons kan die Psalms of ander Skrifgedeeltes nabid, soos byvoorbeeld die “Ons Vader.” Ons kan ook die ACTS-metode (Adoration [Aanbidding], Confession [Skuldbelydenis], Thanksgiving [Danksegging] en Supplication [Smeking]) volg. Ek het onlangs van…

Hoe Om Te Dien

Dit was tyd vir ’n nuwe groep leiers in ons kerk om hul amp op te neem. Om hul rolle as dienaar-leiers uit te beeld, het die ouderlinge deelgeneem aan ’n onvergeetlike voetwasseremonie. Elke leier, selfs die predikant, het mekaar se voete gewas terwyl die gemeente toegekyk het.

Wat die leiers daardie dag gedoen het, is volgens die voorbeeld wat Jesus…