Iemand het eendag opgemerk: “Die goeie wat jy vandag doen, sal môre vergeet word, maar doen nogtans goed.” Ek hou van daardie opmerking. Dit herinner my aan wat Lukas in die boek Handelinge oor Jesus se aardse bediening gesê het: “Hy het rondgegaan [en] oral goeie werke gedoen” (Lukas 10:38). Wat beteken dit as die Bybel ons beveel om “goed” te doen? Jesus het goed gedoen deur mense te voed, te leer, te genees en te vertroos. As volgelinge van Jesus moet ons sy voorbeeld volg, ja ook teenoor hulle wat ons haat: “Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg” (Matteus 5:44). Kyk ook na Lukas 6:27-35. Jesus se volgelinge moet hulle vyande dien sonder om iets terug te verwag. Bo en behalwe dit moet Christene ook aan medegelowiges goed doen (Galasiërs 6:10). Hulle mag nie toelaat dat vervolging, selfsugtigheid of bedrywighede hulle verhinder om ander te dien nie. Hulle moet ook bereid wees om wat hulle het met ander te deel (Hebreërs 13:16). Om soos ons Verlosser en die eerste Christene te wees, moet ons onsself elke dag afvra: “Watter goeie daad kan ek vandag in Jesus Naam doen? Vir wie kan ek ’n klip uit die pad rol?” Wanneer ons goed doen, bring ons as ’t ware ’n offer aan God en dit is “offers wat vir God aanneemlik is” (Hebreërs 13:16). Deur so op te tree, word ander mense na Jesus getrek (Matteus 5:16).