Die radio-ingenieurs van RBC was besig om gereed te maak om ’n program via satelliet uit te saai. Hulle het alles noukeurig voorberei, asook die skakeling met die satelliet. Maar net toe hulle wou begin, het hulle die kontak met die satelliet verloor. Verward en onseker het die ingenieurs probeer om weer kontak te maak, maar niks wou werk nie. Toe ontvang hulle die boodskap – die satelliet het verdwyn! Die satelliet het skielik en onverklaarbaar uit die lug geval. Dit was net nie meer daar nie! Ek vermoed dat ons ook al soms, wanneer ons bid, gevoel het dat iets soortgelyks met God gebeur het. Om een of ander rede is Hy net nie daar nie, maar die Bybel verseker ons dat dit nie moontlik is nie. God sal nooit “uit die lug val nie.” Hy is altyd daar en Hy hoor en Hy gee om. Gedurende ’n desperate tydperk in sy lewe het Dawid uitgeroep:” In die aand, in die môre en in die middag, heeldag kla en sug ek, en Hy hoor my roep” (Psalm 55:18). Maak nie saak wanneer ons tot God roep nie, Hy hoor sy kinders se stemme. Wat was Dawid se reaksie op die wete dat hy ’n God het wat sy gebed hoor? “Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg” (Psalm 55:23). Alhoewel die Here nie altyd antwoord soos ons wil nie en ook nie noodwendig op die tyd wanneer ons vra nie, een ding weet ons: “In die aand, in die môre, in die middag” is Hy daar.