Toe my goeie vriendin en kollega in die uitgewery, se man inmekaargesak en later gesterf het, het daar geen twyfel bestaan dat hy dood was en dat die lewe hom verlaat het nie. Daar was getuies wat dit kon bevestig. Dieselfde was waar toe Jesus gesterf het. Maar drie dae later is Hy uit die dood opgewek! Ons twyfel nie ’n oomblik aan hierdie waarheid nie, want daar was baie getuies wat Hom later lewend gesien het. Toe ons almal byeen was by Dave se begrafnis, het ons bekende Skrifgedeeltes gelees wat ons verseker dat hy ’n nuwe lewe in die hemel geniet. Maar ons moes hierdie beloftes deur die geloof aanvaar, niemand van ons het gesien hoedat Dave hemel toe gaan nie. Daar was egter wel getuies wat Jesus na die hemel sien opgaan het. Nie lank nadat Jesus opgevaar het (Handelinge 1:9) het Stefanus die hemele geopen gesien en Jesus aan die regterhand van die Vader sien staan (Handelinge 7:56). Een van die redes waarom ons kan glo dat Jesus die waarheid gepraat het toe Hy gesê het Hy gaan vir ons plek berei (Johannes 14:2), is omdat iemand Hom lewend in die hemel gesien het. Wanneer ’n geliefde vooruitgaan hemel toe, voel dit vir ons asof ons in die dieptes van hartseer neergetrek word. En tog, omdat God sy belofte gehou het en sy Seun Jesus uit die dood opgewek en hemel toe geneem het, kan ons Hom vertrou om dieselfde vir almal wat Hom liefhet te doen.