Ek het vinnig deur my ou troufoto’s geblaai en by die een van my en my ma, waar ons pas gedoop is as “Mnr. en Mev.”, vasgesteek. My gesigsuitdrukking het van my toewyding aan hom vertel. Ek sou oral saam met hom gaan.

Nou, byna 40 jaar later, is ons huwelik verweef met die liefde en toewyding wat ons albei deur die moeilike en die goeie tye gedra het. Ek het jaar ná jaar my opnuut verbind aan my toewyding om hom oral te volg.

Jeremia 2:2 vertel van God se hunkering na Sy geliefde maar eiesinnige Israel: “Ek onthou nog hoe getrou jy aan My was in jou jeug; hoe lief jy My gehad het toe jy My bruid geword … My die woestyn in gevolg het …” Die Hebreeuse woord vir “toewyding” druk die hoogste lojaliteit en toewyding moontlik uit. Israel het aanvanklik belowe om God onwrikbaar te eer, maar het geleidelik begin wegdraai.

Ten spyte van die onmiskenbare sterk gevoelens tydens die eerste fases van toewyding, kan oorgerustheid die snykant van die liefde afstomp, en ’n gebrek aan ywer tot ontrouheid lei. Ons weet hoe belangrik dit is om teen so ’n laagtepunt in ons huwelike te veg. Wat van die branding in ons liefdesverhouding met God? Is ons so toegewy aan Hom soos ons was toe ons tot geloof gekom het?

God is getrou. Hy neem Sy mense terug (3:14-15). Ons kan vandag ons gelofte om Hom oral te volg, hernuwe.