Ons skrywers

Besigtig alles

Articles by David C. McCasland

’n Gebed Van Vergifnis

Ruby Bridges het in 1960 groot opslae gemaak toe sy, te midde van hewige protes, die eerste Afrika-Amerikaanse kind was wat by ’n blanke laerskool in die suide van Amerika ingeskakel het. Sy moes maande lank elke dag onder polisie begeleiding verkeer en alleen in haar klas saam met Barbara Henry, die enigste onderwyseres wat gewillig was om haar te…

Wysheid Se Roepstem

Malcolm Muggeridge, die bekende Britse joernalis en sosiale resensent, het op die ouderdom van 60 jaar tot geloof in Christus gekom. Op sy 75ste verjaardag het hy 75 insiggewende opmerkings oor die lewe gemaak. Een daarvan het só gelui: “Ek het nog nooit ’n ryk man ontmoet wat gelukkig is nie, tog het ek enkele kere ’n arm man ontmoet…

Die Kuns Van Vergifnis

Ek het een middag twee ure by die kunsuitstalling: Die vader en sy twee seuns – die kuns van vergifnis, deurgebring. Al die stukke het gefokus op Jesus se gelykenis van die verlore seun (Luk. 15:11-32). Edward Rojas se skildery van Die verlore seun het veral sterk tot my gespreek. Dit beeld die eens wederstrewige seun se tuiskoms uit. Sy klere…

Trek Saam

Hoekom betaal meer as vyf miljoen mense jaarliks om kilometers te hardloop waar hulle mure moet oor, deur modder sukkel en pype te klim, terwyl water oor hulle afstort ? Sommige sien dit as ’n persoonlike uitdaging om hulle vermoeiheidsgrens te toets of hulle vrese te oorkom. Vir ander is die aantrekkingskrag die spanwerk, waar hulle mekaar help en ondersteun.…

Ons Vaste Fondament

Mense in ons stad het vir jare lank huise in areas waarin gereelde grondverskuiwings voorkom, gekoop en gebou . Baie was bewus van die risiko om in die gebied te woon, terwyl ander weer geen kennis van hierdie gevaar gehad het nie. Die plaaslike koerant het op 27 April 2016 berig dat baie mense, ter wille van die mooi uitsig vanaf…

Die Probleem Met Trots

Mense wat in hulle leeftyd ’n buitengewone vlak van belangrikheid of reputasie behaal, word dikwels ’n “legende in hul eie tyd” genoem. ’n Goeie vriend en professionele bofbalspeler sê egter dat hy al baie sportmanne en -vroue ontmoet het wat slegs ’n “legende in hulle eie oë” was. Hoogmoed en trots is soms geneig om die beeld wat ons van  onsself sien en vorm,…

Soos ’n Kindjie

Een aand, baie jare gelede, het ons tweejarige dogtertjie ons met ’n vraag verras. Ons het pas die aandgebed afgesluit toe sy vra: “Mamma, waar is Jesus?”

Luann het geantwoord: “Jesus is in die hemel en Hy is oral, ook hier by ons. En as jy Hom uitnooi, kan Hy ook in jou hart wees.”

“Ek wil Jesus in my…

Hanteer Vertragings

’n Globale rekenaarnetwerk wat foutief raak, kan wydverspreide vertraging van vlugte veroorsaak en duisende passasiers op lughawens gestrand laat. Tydens ’n winterstorm kan veelvuldige motorongelukke tot die sluiting van hoofweë lei. Iemand belowe om “dadelik” te antwoord, maar doen dit nie. Vertragings wek dikwels woede en frustrasie, maar ons het, as navolgers van Jesus, die voorreg om na Hom op…

Strewe Na Eenheid

Tydens die 1950’s het ek nooit rassisme of die daaglikse apartheidspraktyke bevraagteken nie. Mense van verskillende velskakerings is in alle openbare sektore van die samelewing van mekaar geskei.

Toe ek in 1968 weermag toe is, het my houding verander. In ons kompanie, met jongmanne uit baie en verskillende kulturele groepe, het ons gou geleer om mekaar te verstaan, te aanvaar,…

Slegs Een Naam

Cleopatra, Galileo, Shakespeare, Elvis, Pelé. Dié persone is so bekend dat hulle slegs op ’n enkele naam geëien word. Op grond van wie hulle was en wat hulle gedoen het, het hulle prominent gebly in die geskiedenis. Tog is daar ’n ander naam wat ver bo hiérdie en elke ander naam uitstaan!

Voordat die Seun van God in hierdie wêreld…