Ons skrywers

Besigtig alles

Articles by Herbert Vander Lugt

Om te praat of nie te praat nie

Somtyds is dit beter om te swyg as jy valslik beskuldig word. Maar by ander geleenthede moet jy praat. Toe valse getuies Jesus voor die Sanhedrin aangekla het, het Hy geswyg (Markus 14:53-61). Om Homself te verdedig sou nutteloos wees. Buitendien was Hy besig om die profesie van Jesaja 53 vers 7 in vervulling te laat gaan. Maar by vorige…