Ons skrywers

Besigtig alles

Articles by Harold Myra

In Sy Teenwoordigheid

Voordat die sewentiende-eeuse monnik, Broer Lawrence, met sy dagtaak as kok begin het, het hy altyd eers gebid en gevra dat God hom sal help om genadiglik in Sy teenwoordigheid te bly; om hom met sy dagtaak te help; en om besit te neem van sy bekwaamhede. Soos wat hy dan gewerk het, het hy voortdurend met God gepraat terwyl…